Ашық бюджет

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау бойынша 2021 жылға арналған Түсіндірме жазба

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледж ҚР БҒМ «Ш. Уәлиханов атындағы КУ» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады.        
Мамандарды даярлау білім беру және экономика бағыттары бойынша жүзеге асырылады. 2021 оқу жылынан бастап 501 студент мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алуда. 39 студент Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша білім алуда. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 
Оқыту 6 мамандық ,оның ішінде 10 біліктілік бойынша жүргізіледі:
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша:
0111000 Негізгі орта білім: орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: қазақ тілі мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: шет тілі мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: информатика мұғалімі
1305000 Ақпараттық жүйелер: техник-бағдарламашы
0518000 Есеп және аудит: экономист-бухгалтер
0516000 Қаржы салалары бойынша: қаржы жұмысы бойынша экономист
Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша:
1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру: техник-механик, слесарь-жөндеуші
Ақылы негізде:
0201000 Құқықтану-біліктілігі-заңгер
Оқу орнының 2021 оқу жылына арналған бюджеті 307341,0 мың теңгені құрайды
Көпсалалы колледждің штат бірліктерінің саны – бірл, оның ішінде:ПОҚ-60,240 бірл, ӘБҚ – 15,0 бірл.
Шығындардың экономикалық біліктілігінің ерекшеліктері бойынша:
111 «Негізгі жалақы» 158290,0 мың теңгені, ӘБҚ-2976,18 мың теңгені құрайды;
113 «сауықтыру төлемдері» 10506,0 мың теңгені құрайды.
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер – 13803,0 мың теңге, оның ішінде: ерекшелік 121 «Әлеуметтік салық» – 7065,0 мың теңге (оның ішінде ОПҚ-6385,0 мың теңге; ӘБҚ -680, 0 мың теңге);
122 «Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар» ерекшелігі – 4121,0 мың теңге 
124- » Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша төлемдер
          Ш.Уәлиханов атындағы КУ жанындағы көпсалалы колледжде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар және қамқорлықтағы жетім балалар саны-11 адам ( оның ішінде 1 адам – ата – анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, 10 адам- қамқорлықтағы жетім балалар (норманың 40%) оқиды.  Білім беру ұйымының бір тәрбиеленушісіне тамақтану бойынша орташа жылдық шығын жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға-1257,76 теңге; қамқорлықтағы жетім балаларға – 503,11 теңге құрайды. Оның ішінде 2021 жылға 141 «Азық-түлік сатып алу» ерекшелігі бойынша шығындар 1833,0 мың теңгені құрайды (1073,1 мың теңге – ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, 1822,9 мың теңге-қамқорлықтағы жетім балалар),бұдан 2021 жылға арналған  149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша шығындар-186,0 мың теңгені құрайды  (ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға, киім-кешек).
151 «Коммуналдық қызметтерді төлеу» ерекшелігіне сәйкес (1198 жылғы 2 қарашадағы №1118 ҚРҮҚ) шығындар сомасы 2011,0 мың теңгені құрайды (сумен жабдықтау және кәріз шығындары-514,3 мың теңге; электр энергиясы-557,8 мың теңге; жылу энергиясы-713,5 мың теңге)
152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігі шығындар -90,0 мың теңгені құрайды
159 «Өзге де қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі шығындары -408,0 мың теңгені құрайды
169  «Білім беру ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін жеңілдікпен жол жүру өтемақысы» ерекшелігі 4739,0 мың теңгені құрайды. Жол жүру үшін өтемақы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында күндізгі оқу нысанының білім алушыларына қысқы және жазғы каникул кезеңінде 2 еселенген АЕК мөлшерінде төленеді. Өтемақының орташа жылдық мөлшері 1 білім алушыға 5302 теңгені құрайды.
324 «Стипендия» бойынша студенттерге, интерндерге стипендия төлеуге шығындар – 108255,0 мың теңгені құрайды(07.02.2008 ж. №116 ҚРҮҚ бекіткен білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар төлеу қағидаларын басшылыққа ала отырып)
419 «Әдебиеттер  сатып алу» бойынша шығындар 7220,0 мың теңгені құрайды (1 білім алушыға бөлінетін бюджет нормалары бойынша 4,98 мың теңге жұмсалады).   

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау бойынша 2020 жылға арналған Түсіндірме жазба

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті жанындағы көпсалалы колледж ҚР БҒМ «Ш.Уәлиханов атындағы КУ» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
          Мамандарды даярлау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: білім беру, экономика. 2020 оқу жылынан бастап – 497 студент мемлекеттік тапсырыс бойынша, ал 39 студент–нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша білім алуда. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі:
Оқыту 6 мамандық, 10 біліктілік бойынша жүргізіледі:
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша:
0111000 Негізгі орта білім: Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: Қазақ тілі мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: Шет тілі мұғалімі
0111000 Негізгі орта білім: Информатика мұғалімі
1305000 Ақпараттық жүйелер: Техник-бағдарламашы
0518000 Есеп және аудит: Экономист-бухгалтер
0516000 Қаржы салалары бойынша: Қаржы жұмысы бойынша экономист
Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша:
1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру: техник-механик, слесарь-жөндеуші
Ақылы негізде:
0201000 Құқықтану-біліктілігі-заңгер
      Оқу орнының 2020 оқу жылына арналған бюджеті 204783.0 мың теңгені құрайды
Көпсалалы колледждің штат бірліктерінің саны – 15 бірлікті құрайды, оның ішінде: ӘБҚ – 15,0 бірлік.
Шығыстардың экономикалық біліктілігінің ерекшеліктері бойынша:
111 «Негізгі жалақы» 5412,5 мың теңгені ,ӘБҚ -5412,5 мың теңгені құрайды;
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер – 9439,0 мың теңге, оның ішінде::
ерекшелік 121 «Әлеуметтік салық» – 4832,0 мың теңге (оның ішінде ОПҚ-4166,0 мың теңге; ӘБҚ – 666,0 мың теңге);
122 «Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар» ерекшелігі – 2818,0 мың теңге
124-ерекшелік » міндетті әлеуметтік балға аударымдар.сақтандыру (қызметкерлер мен студенттер) -1789,0 мың теңге
       Ш.Уәлиханов атындағы КУ жанындағы көпсалалы колледжде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар және қамқорлығындағы жетім балалар саны-12 адам (оның ішінде 4 студент – ата – анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, 8 студент-қамқорлығындағы жетім балалар (норманың 40%) оқиды. Білім беру ұйымының бір тәрбиеленушісіне тамақтану бойынша орташа жылдық шығын жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға-1257,76 теңге; қамқорлықтағы жетім балаларға – 503,11 теңге құрайды.
   Оның ішінде 2020 жылға арналған 141 «Азық-түлік сатып алу» ерекшелігі бойынша шығындар-2981,0 мың теңгені құрайды (1604,9 мың теңге – ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, 1376,1 мың теңге-қамқорлықтағы жетім балалар) бұдан 2020 жылға арналған 149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша шығындар-375,0 мың теңгені құрайды (ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға, киім-кешек-265,0 )
151 «Коммуналдық қызметтерді төлеу» ерекшелігіне сәйкес (1198 жылғы 2 қарашадағы №1118 ҚРҮҚ) шығыстар сомасы 2266.0 мың теңгені құрайды (сумен жабдықтау және кәріз шығындары-656,0 мың теңге; электр энергиясы-711,5 мың теңге; жылу энергиясы-898,3 мың теңге)
152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» бойынша  шығыстар -90,0 мың теңгені құрайды
 
169 «Білім беру ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін жеңілдікпен жол жүру үшін өтемақы» ерекшелігі 5769,0 мың теңгені құрайды. Жол жүру үшін өтемақы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында күндізгі оқу нысанының білім алушыларына қысқы және жазғы каникул кезеңінде 2 еселенген АЕК мөлшерінде төленеді. Өтемақының орташа жылдық мөлшері 1 білім алушыға 5302 теңгені құрайды.
322 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» спецификасы жетім балаларға арналған түлектерге төленетін шығыстар қосымша көмек – 265,0 мың теңгені құрайды (4 АЕК 2651 х 4 мөлшеріндегі төлем қағидаларын басшылыққа ала отырып )
324 «Стипендия» спецификасы студенттерге, интерндерге стипендия төлеуге шығыстар – 85747,0 мың теңгені құрайды(07.02.2008 ж. №116 ҚРҮҚ бекіткен білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар төлеу қағидаларын басшылыққа ала отырып)
419 «Әдебиеттер сатып алу» спецификасы шығыстары 1326,0 мың теңгені құрайды (1 білім алушыға бөлінетін бюджет нормалары бойынша 4,98 мың теңге жұмсалады)..

2020 жылғы 1 желтоқсан жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2020 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2021 жылғы 18 ақпандағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері