Мамандықтар

Правоведение

Құқықтану

Мамандық: 1201000 – Құқықтау Негізгі бағыт – білікті, еңбек нарығында сұранысқа ие, әлеуметтік-ба…